Impact udregninger

Dette værktøj opstiller et meget simplificeret estimat af udledningsreduktionen ved at skifte til Reel. Estimatet er baseret på årlige gennemsnitsværdier for carbonintensiteten i Danmark og indregner ikke din virksomheds forbrugsprofil. Marginaleffekterne ved forskydelse af fossil elektricitet med vedvarende energi på elnettet grundet opførslen af den nye solcellepark er heller ikke indregnet. En mere avanceret og retvisende version af værktøjet er under udvikling.

Data

Elmix carbonintensitet

Carbonintensiteten af elmikset fra alle kilder på det danske elnet i 2020. Udregnet vha. 125%-metoden (se mere ved kilde)

kilde
122kg CO2e / MWh

Solpark carbonintensitet

Carbonintensitet af solparker, hvor hele parkens livscyklus indregnes. Dette inkluderer faktorer som fremstilling og opsæting af parken.

kilde
6kg CO2e / MWh

Udledninger for gennemsnitlig person

Den gennemsnitlige årlige udledning for en dansk person i 2018 (nyeste værdi).

kilde
5.8t CO2e / år

Metode

Udledning elmix

Udledningerne fra en forbuger, der forbruger elmixet på det danske elnet.

udledning elmix=
forbrug×elmix carbonintensitet

Udledning solpark

Udledningerne fra en forbuger, der forbruger el fra en solpark.

udledning solpark=
forbrug×solpark carbonintensitet

Årlig reduktion af udledning

Reduktion af udledning ved at skifte forbrug fra elmix til el fra solparker (som tilbudt hos Reel)

reduktion af udledninger=
udledning elmixudledning solpark

Personers udledning reduceret

Årlig reduktion af udledninger omregnet til antal personers gennemsnitlige udledninger.

personers udledninger reduceret=
reduktion af udledninger/gns. persons udledninger
Klar til at skifte til vedvarende energi?
reel logo

Virksomhed

Kontor

  • Hauser Plads 30A, st.
  • 1127 København K
  • Danmark

Kontakt os